Зелена слагалица...

Зелена слагалица 4.марта 2013.године у нашој школи одржан је квиз Зелена слагалица који је део пројекта ''Мој Младеновац'' који организује Локална самоуправа у циљу едукације основаца у области заштите животне средине....


Даље...

Ликовни конкурс...

УЧЕНИЦА НИКОЛИНА ГАВРИЛОВИЋ ОСВОЈИЛА НАГРАДУ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ Поводом обележавања Европске недеље мобилности, током које се у Европској унији традиционално обележава почетак школске године и промовише безбедност на путевима и здрава животна...


Даље...

Правилно је безбедно...

''Правилно је безбедно'' Под овим слоганом у петак  1. марта 2013. године  запослени у предузећу '' Железнице Србије'' гостовали су у нашој школи. Уценици од I до IV разреда су имали...


Даље...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН Ш...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН ШКОЛЕ                 Још један Дан школе. Овога пута обележен је уз мноштво догађаја и богатство креативног програма. Смењивале су се  радионице, представе, приредбе и спортски догађаји током целе...


Даље...

Тим за безбедност...

                                        Тим за безбедност    У нашој школи сви запослени, а нарочито тим...


Даље...
01234
Top Panel

Привремено обустављање наставе

https://www.rasporednastave.gov.rs (https://www.rasporednastave.gov.rs)   Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави...


даље...
0

Оцена екстерне инспекције

0

Спорт у Школе

Спорт у Школе

Спорт у школе Savez za školski sport Srbije je pokrenuo projekat "SPORT U ŠKOLE", gde će se deci...


даље...
0

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

***O.Ш. ЖИВОМИР САВКОВИЋ * КОВАЧЕВАЦ***180 ГОДИНА ШКОЛСТВА***

Tабеларни преглед календара образовно васпитног рада  основне школе за школску 2019/2020.  годину

 

 

КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2020-2021. ГОДИНУ

 

 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020.годину.

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.

 

Прво полугодиште почиње у понедељак,2.септембра 2019.године, а завршава се у петак, 31. јануара 2020.године.

 

Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020.године.

 

Друго полугодиште завршава се упетак, 2.јуна 2020.године за ученике осмог разреда, односно у уторак, 16. јуна 2020.године за ученике од првог до седмог разреда.

 

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.

 

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневних наставних седмица, односно 170 наставних дана.

 

У оквиру 36, односно петодневних наставних седмица, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.

 

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.

 

У току школске године ученици имају  јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.

 

Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019.године, а завршава се у уторак, 7.јануара 2020.године, а други део почиње у понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршава се у понедељак, 17. фебруара 2020. године.

 

Пролећни распуст почиње у понедељак, 13. априла 2020.године, а завршава се у понедељак, 20.  априла 2020. године.

 

Летњи распуст почиње у петак, 17. јуна 2020. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020.године.За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у понедељак 31.8.2020. године.

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији.( Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на Косовску битку.

 

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2019. године,  Свети Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, Дан победе 9.маја 2020. године, Видовдан 28. јуна 2020. године.

 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани изузев кад падају у недељу.

 

Петак, 8. новембар 2019. године обележава се Дан просветних радника.

 

Ученици и запослени у школи имају право да не похаћају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то: православци – на дан крсне славе;

 

Припадници Исламске заједнице – 11. Августа  2019. године, на први дан Курбан Бајрама24.маја 2020.године на први дан Рамазанског Бјрама;

 

Припадници  Јеврејске заједнице – 18. октобра 2019. године, на први дан Јом Кипура

 

Припадници весрских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару – 25. децембра 2019. године, на први дан Божића

 

Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару – 7. јануара 2020. године, на први дан Божића;

 

Припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса (католици од 10. априла до 13. априла 2020.године, првавославни од 17.априла до 20.априла 2020. године).

 

          Годишњим планом рада, школа ће утврдити излете, екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се реализовали излети и екскурзије.

 

          Дан школе је 25.3.2020. године.

 

           Време саопштавања успеха ученика и подела  ђачких књижица  на крају првог полугодишта обавиће се  у  31. .јануара 2020. године.

 

Подела сведочанства и диплома за ученике осмог  разреда обавиће се у недељу28. јуна 2020. године.

 

Свечана подела ђачких књижица на крају другог полугодишта од првог до седмог разреда обавиће се у четвртак, 28. јуна 2019. године.

 

 

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

 

Редни

број

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1.

Прво полугодиште

 

2.9.2019. године -31.1.2020.

2.

Пријем ученика у школу од стране директора и одељењских старешина

2. септебар 2019. године

3.

Обележавање Европског дана језика

26.септембар 2019.

4.

 

Обележавање Дечије недеље

    Oктобар 2019. године

5.

I класификациони период

12.новембар 2019. године

6.

Дан просветних радника

 8. 11. 2019. године

7.

Прослава Нове године

Последња недеља децембра

8.

Крај првог полугодишта

31.1. 2020.године

9.

Зимски распуст

1. 2. 2020. године  14.2.2020. године

 

10.

Друго полугодиште

18. 2. 2020. године  до

2. 6. 2020. – осми разред и до

  16. 6. 2020. године  – остали разреди

11.

Школска слава - Свети Сава

  27. 1. 2020. године

12.

III класификациони период

10. април  2020. године

13.

Општинско такмичење из географије у нашој школи

Март 2020.

14.

Прослава 8.марта

Март 2020.

15.

Дан школе

25.  март 2020.

16.

Пролећни распуст

13. 4. 2020.  20. 4. 2020. године

17.

Пролећни крос – спортски дан

Мај 2020.

18.

Матурско вече ученика 8. разреда

Мај – јун 2020.

19.

Припремна настава за ученике осмог разреда

 Фебруар – јун 2020. године

20.

Подела књижица и сведочанстава

I полугодиште 31. 1.2020. године

II полугодиште

-28. 6. 2020. године

21.

Летњи распуст

17. 6. 2020.  – 31. 8. 2020. године

22.

Излети, екскурзије, рекреативна настава

мај – надокнада

23.

Разредни испити

По договору и потреби

24.

Поправни испити

По договору и потреби