Зелена слагалица...

Зелена слагалица 4.марта 2013.године у нашој школи одржан је квиз Зелена слагалица који је део пројекта ''Мој Младеновац'' који организује Локална самоуправа у циљу едукације основаца у области заштите животне средине....


Даље...

Ликовни конкурс...

УЧЕНИЦА НИКОЛИНА ГАВРИЛОВИЋ ОСВОЈИЛА НАГРАДУ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ Поводом обележавања Европске недеље мобилности, током које се у Европској унији традиционално обележава почетак школске године и промовише безбедност на путевима и здрава животна...


Даље...

Правилно је безбедно...

''Правилно је безбедно'' Под овим слоганом у петак  1. марта 2013. године  запослени у предузећу '' Железнице Србије'' гостовали су у нашој школи. Уценици од I до IV разреда су имали...


Даље...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН Ш...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН ШКОЛЕ                 Још један Дан школе. Овога пута обележен је уз мноштво догађаја и богатство креативног програма. Смењивале су се  радионице, представе, приредбе и спортски догађаји током целе...


Даље...

Тим за безбедност...

                                        Тим за безбедност    У нашој школи сви запослени, а нарочито тим...


Даље...
01234
Top Panel

Привремено обустављање наставе

https://www.rasporednastave.gov.rs (https://www.rasporednastave.gov.rs)   Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави...


даље...
0

Оцена екстерне инспекције

0

Спорт у Школе

Спорт у Школе

Спорт у школе Savez za školski sport Srbije je pokrenuo projekat "SPORT U ŠKOLE", gde će se deci...


даље...
0

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

***O.Ш. ЖИВОМИР САВКОВИЋ * КОВАЧЕВАЦ***180 ГОДИНА ШКОЛСТВА***

 

РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ ПОСЕТА РОДИТЕЉА ОД V ДО VIII РАЗРЕДА

             ПО ПОДНЕ

НАСТАВНИК-ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ ПОСЕТЕ

Јовановић Весна-Српски језик

Уторак 15.50-16.35

 

Лесковац Силвана-српски језик

 

Четвртак  14.00-14.45

 

Тања Мојсиловић-француски језик

Понедељак 16.45-17.30

Немања Животић-математика

 

понедељак 14.00-14.45

 

Јелена Милосављевић-Енглески језик

Понедељак 16.45-17.30

 

Никола Ристески-географија

Среда 15.00-15.45

Матовић Јасмина-Ликовна култура

Уторак 12.25-13.10

 

Мирјана Ратковић

Понедељак 15.50-16.35

 

Марија Ковачевић-хемија

Уторак 16.45-17.30

Марија Гајић Цвјетићанин

Петак 15.50-16.35

 

Аница Трајковић-биологија

Петак 16.45-17.30

 

Јелена Ђурђевић-техничко

Уторак 15.00-15.45

 

Јасминка Лалић-историја

Среда 15.50-16.35

 

Милош Војновић-спорт

Среда 14.00-14.45

 

Данијела Михаиловић-географија

Среда 15.00-15.45

Биљана Петковић – француски језик

 

понедељак 15.00-15.45

 

Немања Ескић-математика,физика

Понедељак 15.00-15.45

 

Милорад Ђорђевић-информатика

Четвртак  14.00-14.45

Мила Миленковић -физика

Среда 15.50-16.35

 

Иван Сарић-музичко

Четвртак 16.45-17.30

 

Игор Степановић-верска настава

Четвртак 1.45-15.00

               Ана Каралеић - физичко

                     Четвртак 15.00-15.45

 

 

 

 РАСПОРЕД ИНДИВИДУАЛНИХ ПОСЕТА РОДИТЕЉА ОД V ДО VIII РАЗРЕДА

             ПРЕ   ПОДНЕ

НАСТАВНИК-ПРЕДМЕТ

ВРЕМЕ ПОСЕТЕ

Јовановић Весна-Српски језик

Уторак 9.40-10.25

 

Лесковац Силвана-српски језик

 

Уторак 8.40-9.25

 

Тања Мојсиловић-француски језик

Понедељак 8.40-9.25

Немања Животић-математика

 

Понедељак 9.45-10.30

 

Јелена Милосављевић-Енглески језик

Понедељак 11.25-12.10

 

Никола Ристески-географија

Среда 10.30-11.15

Матовић Јасмина-Ликовна култура

Уторак 10.35-11.20

 

Мирјана Ратковић

Понедељак 9.45-10.30

 

Марија Ковачевић-хемија

Уторак 10.35-11.20

Марија Гајић Цвјетићанин – ликовна култура

Петак 9.40-10.25

 

Аница Трајковић-биологија

Петак 9.45-10.30

 

Јелена Ђурђевић-техничко

Уторак 9.45-10.30

 

Јасминка Лалић-историја

Среда 10.30-11.15

 

Милош Војновић-спорт

среда  11.25-12.10

 

Данијела Михаиловић-географија

Среда 12.15-13.00

Биљана Петковић – француски језик

 

понедељак 9.45-10.30

 

Немања Ескић-математика,физика

Понедељак 10.35-11.20

 

Милорад Ђорђевић-информатика

Петак  9.40-10.25

Мила Миленковић  -физика

Среда 9.45-10.30

 

Иван Сарић-музичко

Четвртак 11.25-12.10

 

Игор Степановић-верска настава

Четвртак 9.40-10.30

               Ана Каралеић - физичко

                     Четвртак 10.30-11.15

 

 

 

ДАН ПОСЕТЕ РОДИТЕЉА:  ОД  I ДО IV РАЗРЕДА – средом  од 12.00 – 13.00

 

 Дани отворене школе:

 

 

 

29.9.2017.

 

26.10.2017.

 

27.11.2017.

 

26.12.2017.

 

26.1.2018.

 

23.2.2018.

 

26.3.2018.

 

26.4.2018.

29.5.2018

 

 

 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

 

Општи родитељски састанци

Упознавање са радом у   школи,успехом и дисциплином ученика

Одељенске старешине

Септембар,

Новембар, јануар ,

Април,јун

Групни родитељски  састанци

 

За родитеље осмог, четвртог и првог разреда

Одељенске старешине,педагог директор

Мај,јун

Индивидуални  разговори са родитељима

На иницијативу родитеља или иницијативу школе(пп службе,наставника...)

Одељ.старешине,педагог,наставници,директор

Током целе године

Отворена врата

Присуствовање образовно васпитном раду

наставници

Један дан у месецу

Анкетирање родитеља

циљ анкетирања је праћење и

упознавање са родитељским

потребама,сугестијама,

иницијативама и афинитетима

ради укључивања родитеља у

планирање,реализацију и

евалуацију сарадње и самог ВР школе

Педагог, директор, одељенски старешина

Тим за самовредновање

Тим за сарадњу са породицом

Јануар,јун

Огласна табла за родитеље

Информисање родитеља

Тим за сарадњу са породицом

Целе године

Индиректни разговори са родитељима

Телефонски позиви,белешке

Педагог,одељенски старешина

Целе године

Учешће родитеља у тимовима(самовредновање рада школе, професионалне оријентације,тим за безбедност ученика)

Израда акционог плана ,реализација програма тимова.

Тимови, Савет родитеља, директор

Током целе године

Приредбе , Спортске активности, Помоћ у акцијама школе(хуманитарне и донаторске акције)

Чланови породице имају

могућност да се према својим

афинитетима укључе у

непосредне активностиОрганизација  културних активности у школи,маскенбала и др.

Одељ .старешине, наставници, педагог

Током целе године

Креативне радионице

Израда наставних материјала и средстава,дружење у школи

Одељ. старешине,педагог, директор

 

Писана комуникација

Свеска напредовања ученика,школске новине и сајт школе

Побољшање информисаности родитеља

Одељ.старешине,насатвници,педагог

Током целе године

Организација екскурзија и излета

Учешће родитеља  у организацији ових активности,савет родитеља

Наставничко веће,Савет родитеља,Школски одбор

Април,септембембар,октобар

Учешће родитеља у изради ИОП-а свог детета и праћење реализације

Израда педагошког профила,планова за ИОП.

Наставници,педагог,директор

Током целе године

Присуство родитеља на часовима

 

Родитељи добијају увид о раду ученика на часу

Наставник, родитељ, педагог

Родитељ најављује своје присуство

Родитељи предавачи

Родитељи у сарадњи са наставником и педагогом пишу припрему за час и предају наставно градиво

Родитељ, наставник и педагог

Родитељ најављује предавањ