Зелена слагалица...

Зелена слагалица 4.марта 2013.године у нашој школи одржан је квиз Зелена слагалица који је део пројекта ''Мој Младеновац'' који организује Локална самоуправа у циљу едукације основаца у области заштите животне средине....


Даље...

Ликовни конкурс...

УЧЕНИЦА НИКОЛИНА ГАВРИЛОВИЋ ОСВОЈИЛА НАГРАДУ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ Поводом обележавања Европске недеље мобилности, током које се у Европској унији традиционално обележава почетак школске године и промовише безбедност на путевима и здрава животна...


Даље...

Правилно је безбедно...

''Правилно је безбедно'' Под овим слоганом у петак  1. марта 2013. године  запослени у предузећу '' Железнице Србије'' гостовали су у нашој школи. Уценици од I до IV разреда су имали...


Даље...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН Ш...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН ШКОЛЕ                 Још један Дан школе. Овога пута обележен је уз мноштво догађаја и богатство креативног програма. Смењивале су се  радионице, представе, приредбе и спортски догађаји током целе...


Даље...

Тим за безбедност...

                                        Тим за безбедност    У нашој школи сви запослени, а нарочито тим...


Даље...
01234
Top Panel

Привремено обустављање наставе

https://www.rasporednastave.gov.rs (https://www.rasporednastave.gov.rs)   Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави...


даље...
0

Оцена екстерне инспекције

0

Спорт у Школе

Спорт у Школе

Спорт у школе Savez za školski sport Srbije je pokrenuo projekat "SPORT U ŠKOLE", gde će se deci...


даље...
0

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

***O.Ш. ЖИВОМИР САВКОВИЋ * КОВАЧЕВАЦ***180 ГОДИНА ШКОЛСТВА***

ВИЗИЈА ШКОЛЕ

 

Желимо да будемо школа у којој:

се сви осећају безбедно

се прате савремени токови кроз примену савремених наставних метода

Наставници разумеју и прихватају поступке и очекивања ученика

Наставници мотивишу ученике да самостално раде и уче

Ученици разумеју и цене жељу наставника да им помогну у стицању и примени знања

Ученици са радошћу и жељом за успехом учествују у такмичењима

се највише цени знање и култура понашања и о томе највише и прича

 

се успешни ученици награђују а сви ми се поносимо њима и понашамо према њима са дужним поштовањем

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ У РАДУ ШКОЛЕ

 

На основу Развојног плана школе, Извештаја о самовредновању за школску 2018/2019. годину и поштујући потребе и интересе ученика, родитеља и друштвене средине Стручни актив за развојно планирање је израдио Акциони план за школску 2019/2020. годину у ком су постављени примарни задаци у раду школе.

- Реализација Наставног плана и програма, праћење и евалуација.

Оптерећеност ученика ускладити са Законом о основној школи и могућностима ученика. На овом задатку ангажоваће се стручна већа и педагошка служба школе и доносиће мере за унапређење васпитно-образовног рада.

- Интезивирати  индивидуализацију наставе како би се повећала мотивисаност ученика и постигли још бољи резултати. Пружати помоћ ученицима који имају тешкоћа у савлађивању градива. Радити са талентованим ученицима и пружити им адекватну наставу.

-Радити на мотивисаности ученика за образовање и тиме отклањати узроке неоправданог изостајања ученика са часова;

-Посебну пажњу поклонити раду одељенских заједница, подстицати оне активности које су у складу са дечјим узрасним потребама и  развијати хумане односе међу ученицима.

-Са ученицима радити  на уређењу школских просторија и околине и изради наставних средстава.

-Пружати максималну помоћ ученицима осмих разреда у припремању за полагање завршног  испита за упис и избор адекватне средње школе.

-У току школске године поклонити посебну пажњу професионалном информисању и професионалној оријентацији, како кроз наставне садржаје, рад одељењских старешина, тако и ангажовањем стручног сарадника.

-Наставити са опремањем школе наставним средствима и литературом.

- Реализовати програм стручног усавршавања  наставника тако да служи унапређивању васпитно - образовног рада. Подстицати наставнике да активно учествују на семинарима. Организовати угледне часове и предавања на нивоу стручних већа и Наставничког већа. На стручним већима анализирати примену иновација у настави.

- Обезбедити максималну безбедност за боравак ученика у школи и њеној околини.

У току прошле школске године доста тога је урађено у нашој школи:

            Поплочано степениште на службном улазу школе и на улазу за ученике

            Санација плафона трпезарије и зида радионице

            Реконструкција грејања у фискултурној сали

            Израђен колски улаз за ватрогасна возила са главног пута у школско двориште

            Израђен пројекат фискултурне сале за реконструкцију

            Набављена нова наставна средства за физичко васпитање

За следећу школску годину планирано је следеће:

-          Набавка нових наставних средстава

-          Ремонт дотрајалих инсталација

-          Покривање фискуктурне сале

-          Опремање кабинета за кабинетску наставу

-          Уређење дела школског дворишта (учионица н аотвореном, парк, пешачке стазе) и ограђивање школског дворишта

-          Уређење спортског терена

-          Опремање библиотеке

 

-          Опремање фискултурне сале