Зелена слагалица...

Зелена слагалица 4.марта 2013.године у нашој школи одржан је квиз Зелена слагалица који је део пројекта ''Мој Младеновац'' који организује Локална самоуправа у циљу едукације основаца у области заштите животне средине....


Даље...

Ликовни конкурс...

УЧЕНИЦА НИКОЛИНА ГАВРИЛОВИЋ ОСВОЈИЛА НАГРАДУ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ Поводом обележавања Европске недеље мобилности, током које се у Европској унији традиционално обележава почетак школске године и промовише безбедност на путевима и здрава животна...


Даље...

Правилно је безбедно...

''Правилно је безбедно'' Под овим слоганом у петак  1. марта 2013. године  запослени у предузећу '' Железнице Србије'' гостовали су у нашој школи. Уценици од I до IV разреда су имали...


Даље...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН Ш...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН ШКОЛЕ                 Још један Дан школе. Овога пута обележен је уз мноштво догађаја и богатство креативног програма. Смењивале су се  радионице, представе, приредбе и спортски догађаји током целе...


Даље...

Тим за безбедност...

                                        Тим за безбедност    У нашој школи сви запослени, а нарочито тим...


Даље...
01234
Top Panel

Привремено обустављање наставе

https://www.rasporednastave.gov.rs (https://www.rasporednastave.gov.rs)   Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави...


даље...
0

Оцена екстерне инспекције

0

Спорт у Школе

Спорт у Школе

Спорт у школе Savez za školski sport Srbije je pokrenuo projekat "SPORT U ŠKOLE", gde će se deci...


даље...
0

Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19

***O.Ш. ЖИВОМИР САВКОВИЋ * КОВАЧЕВАЦ***180 ГОДИНА ШКОЛСТВА***

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

 

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И БРОЈ УЧЕНИКА

 

МАТИЧНА ШКОЛА

 

 Разред и 

 одељење

Разредни старешина

 Мушки

Женски

Укупно

I-1

Мика Милојевић

7

10

17

I-2

Снежана Антонијевић

10

7

17

II-1

Светлана Јовановић

12

7

19

II-2

Светлана Савковић

10

8

18

III-1

Драгана Иванчевић

11

7

18

 

 

 

 

 

IV-1

Снежана Вићовац

9

7

16

IV-2

Данијела Ескић

8

10

18

V-1

Немања Ескић

10

6

16

V-2

Јелена Ђурђевић

7

10

17

VI-1

Јелена Милосављевић

10

9

19

VI-2

Силвана Лесковац

8

8

16

VII-1

Данијела Михаиловић

9

10

19

VII-2

Виолета Захаријев

7

9

16

VIII-1

Весна Јовановић

9

7

16

VIII-2

Аница Трајковић

8

10

18

                                                                                                                                                                                    ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ

 

Разред и 

 одељење

Разредни старешина

 Мушки

Женски

Укупно

I-3  III-2

Невена Милановић

2+1

2+4

4+5

       IV-3

Сања Црногорац

3

3

6

 

 

Ученици са сметњама у развоју који су смештени у редовна одељења сагласно решењу Интерресорне комисије

 

Разреди

Број ученика

1-1

 

1-2

 

3-1

 

4-1

1

5-1

 

 

 

7-2

1

7-1

 

8-2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

РИТАМ РАДА И РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

 

  МАТИЧНА ШКОЛА

 

ЧАС

 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

ПРЕЧАС

 

7.00-7.45

12.15-13.00

1.

 

7.50-8.35

13.10-13.55

 

2.

8.40-9.25

14.00-14.45

 

3.

9.45-10.30

15.05-15.50

 

4.

10.35-11.20

15.55-16.40

 

5.

11.25-12.10

16.45-17.30

 

6.

12.15-13.00

17.35-18.20

 

7.

13.10-13.55

18.25-19.10

 

 

           РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ДОЊА ШКОЛА

 

ЧАС

 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

1.

 

7.30-8.15

 

2.

8.20-9.05

 

3.

9.20-10.05

 

4.

10.10-10.55

 

5.

11.05-11.50

 

6.

11.55 – 12.45

 

 

Распоред смена:

Настава у Доњој школи одржава се увек пре подне.

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПРОМЕНЕ СМЕНА

И БРОЈ НАСТАВНИХ ДАНА

ЗА ШКОЛСКУ 2019/20200.ГОДИНУ

 

 

од

 

до

број

наставних дана

02.09.

27.09.

 

20

30.09.

25.10.

20

 

28.10.

22.11.

 

19

25.11.

27.12.

25

 

08.01.

        31.01.

 

17

18.02.

20.03.

24

 

23.03.

10.04.

 

15

21.04.

22.05.

24

 

25.05.

16.06.

 

16

 

93

87

 

 

      12.новембар- распоред од понедељка

      04.март – распоред од понедељка

      30.април- распоред од понедељка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

 

 

Име и презиме

 

Одељење

Слободна активност, изборна и додатна настава

Руковођење

стручним органима

Мика Милојевић

I-1

Допунска,Грађанско, драмска и  рецитаторска секција

 

Снежана Антонијевић

I-2

Допунска настава,  хор и математичка секција

Тим за безбедност

Светлана Јовановић

II-1

Допунска,  грађанско вас.   Рецитаторска и драмска секција

Стручно веће учитеља

Светлана Савковић

II-2

Допунска,   математичка секција и фолклор

 

Драгана Иванчевић

III-1

Допунска, народна традиција,  математичка и грађанско васпитање

Тим за професионални развој  

Данијела Ескић

IV-1

Допунска,додатна,   грађанско, од играчке до рачунара

Одељењско веће млађих разреда

Снежана Вићовац

IV-2

Допунска, додатна, од играчке до рачунара, ритмичка секција

 

Невена Милановић

I-3   III-2

Допунска,  Од играчке до рачунара, математичка и литерарно-рецитаторска сек

 

Сања Црногорац

IV-3

Допунска, додатна, Од играчке до рачунара и фолклорно-ритмичкасек.

Дечји савез

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

 

Име и презиме

раз.стареш. и предмет

  одељење

слоб. акт. и додатна нас.

руковођење стр.органима

Весна Јовановић

8-1 Српски језик

 

5-1 5-2 8-1 8-2

Допунска, додатна, рецитаторска и литерарна секција

Стручно веће друштвено-језичког подруч

Силвана Лесковац

6-2 Српски језик

 

 6-1, 6-2

Допунска, додатна,

Тим за летопис

Стеван Станојловић

Српски језик

7-1, 7-2

Допунска, додатна и драмска секција

 

Ивана Ћосић

Енглески језик

1-4 р.

Допунска настава

Тим за инклузивну наставу

Јелена Милосављевић

6-1 Енглески језик

5-8. р

Допунска, додатна

 

Јасмина Матовић

 Ликовна култура

 

5-1, 5-2,   

6-1

 

Цртање, сликање и вајање

 

Марија Гајић-Цвјетићанин

Ликовна култура

 7-1, 7-2

Цртање,сликање и вајање,

 

Иван Сарић

Музичка култура,

5-8. р

 

Хор – секција

Хор и оркестар

 

Јасминка Лалић

Историја

5-8.  р

Додатна настава

 

Никола Ристески

Географија

5-1, 5-2  

8-1 8-2

Додатна настава

Тим за екологију

Данијела Михаиловић

Географија

6-1 6-2  

7-1 7-2

Додатна настава

Тим за школско развојно планирање

Немања Ескић

5-1 Физика

Математика

 

6-1 7-1 7-2

5-1 6-1 6-2

 

Допунска и додатна настава

Тим за професионалну оријентацију

Немања Животић

Математика

5-2 7-1 8-2 8-1 7-2

Допунска и додатна настава

 

Аница Трајковић

8-2 Биологија

5-8 р

Додатна настава

Струч. веће за природно-матема.подручја

Александар Блажић

Хемија

7-8 р

Допунска и додатна настава

 

Јелена Ђурђевић

 Техника и технологија

 

5-7

Фото секција

 

Мила Миленковић

Физика

Техничко

8-28-1 6-2

8-1, 8-2

Допунска, додатна

Техничка секција

 

Иван Ђурић

 Изабрани спорт

Физичко и здравствено васпитање

  8-1

7-1

Спортска секција

 

Ана Каралеић

Физичко васпитање

 

5-8

Спортска секција

 

Тања Мојсиловић

Француски језик

8-1 5-2 6-1 6-2 7-1 7-2

Допунска и додатна настава

Одељењско веће старијих разреда

Милорад Ђорђевић

Информатика и рачунарство

5-8

 

Информатичка секција

 

Живослава Панчић

Француски језик

8-2   5-1

Додатна настава

 

Игор Степановић

Верска настава

1-8 р.

 

 

Мирјана Ратковић

Ликовна култура

5-2, 8-2

Цртање,сликање и вајање 5.р

 

 

  

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

 

Редни

број

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1.

Прво полугодиште

 

2.9.2019. године -31.1.2020.

2.

Пријем ученика у школу од стране директора и одељењских старешина

2. септебар 2019. године

3.

Обележавање Европског дана језика

26.септембар 2019.

4.

 

Обележавање Дечије недеље

    Oктобар 2019. године

5.

I класификациони период

12.новембар 2019. године

6.

Дан просветних радника

 8. 11. 2019. године

7.

Прослава Нове године

Последња недеља децембра

8.

Крај првог полугодишта

31.1. 2020.године

9.

Зимски распуст

1. 2. 2020. године  14.2.2020. године

 

10.

Друго полугодиште

18. 2. 2020. године  до

2. 6. 2020. – осми разред и до

  16. 6. 2020. године  – остали разреди

11.

Школска слава - Свети Сава

  27. 1. 2020. године

12.

III класификациони период

10. април  2020. године

13.

Општинско такмичење из географије у нашој школи

Март 2020.

14.

Прослава 8.марта

Март 2020.

15.

Дан школе

25.  март 2020.

16.

Пролећни распуст

13. 4. 2020.  20. 4. 2020. године

17.

Пролећни крос – спортски дан

Мај 2020.

18.

Матурско вече ученика 8. разреда

Мај – јун 2020.

19.

Припремна настава за ученике осмог разреда

 Фебруар – јун 2020. године

20.

Подела књижица и сведочанстава

I полугодиште 31. 1.2020. године

II полугодиште

-28. 6. 2020. године

21.

Летњи распуст

17. 6. 2020.  – 31. 8. 2020. године

22.

Излети, екскурзије, рекреативна настава

мај – надокнада

23.

Разредни испити

По договору и потреби

24.

Поправни испити

По договору и потреби