Зелена слагалица...

Зелена слагалица 4.марта 2013.године у нашој школи одржан је квиз Зелена слагалица који је део пројекта ''Мој Младеновац'' који организује Локална самоуправа у циљу едукације основаца у области заштите животне средине....


Даље...

Ликовни конкурс...

УЧЕНИЦА НИКОЛИНА ГАВРИЛОВИЋ ОСВОЈИЛА НАГРАДУ НА ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ Поводом обележавања Европске недеље мобилности, током које се у Европској унији традиционално обележава почетак школске године и промовише безбедност на путевима и здрава животна...


Даље...

Правилно је безбедно...

''Правилно је безбедно'' Под овим слоганом у петак  1. марта 2013. године  запослени у предузећу '' Железнице Србије'' гостовали су у нашој школи. Уценици од I до IV разреда су имали...


Даље...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН Ш...

ПРОСЛАВИЛИ СМО ДАН ШКОЛЕ                 Још један Дан школе. Овога пута обележен је уз мноштво догађаја и богатство креативног програма. Смењивале су се  радионице, представе, приредбе и спортски догађаји током целе...


Даље...

Тим за безбедност...

                                        Тим за безбедност    У нашој школи сви запослени, а нарочито тим...


Даље...
01234
Top Panel

Оцена екстерне инспекције

0

Спорт у Школе

Спорт у Школе

Спорт у школе Savez za školski sport Srbije je pokrenuo projekat "SPORT U ŠKOLE", gde će se deci...


даље...
0

Календар такмичења за школску 2016/2017

***O.Ш. ЖИВОМИР САВКОВИЋ * КОВАЧЕВАЦ***180 ГОДИНА ШКОЛСТВА***

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

 

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И БРОЈ УЧЕНИКА

 

МАТИЧНА ШКОЛА

 

 Разред и 

 одељење

Разредни старешина

 Мушки

Женски

Укупно

I-1

Светлана Јовановић

12

7

19

I-2

Светлана Савковћ

10

8

18

II-1

Драгана Иванчевић

11

7

18

 

 

 

 

 

III-1

Снежана Вићовац

9

7

16

III-2

Данијела Ескић

8

10

18

IV-1

Мика Милојевић

10

6

16

IV-2

Снежана Антонијевић

7

8

15

V-1

Јелена Милосављевић

10

9

19

V-2

Милорад Ђорђевић

8

7

15

VI-1

Ана Каралеић

9

10

19

VI-2

Виолета Захаријев

7

9

16

VII-1

Весна Јовановић

8

7

15

VII-2

Аница Трајковић

8

10

18

       VIII-1

Немања Ескић

9

17

26

      VIII-2

Силвана Лесковац

12

11

23

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ

 

 

Разред и 

 одељење

Разредни старешина

 Мушки

Женски

Укупно

I-3  III-3

Марија Живановић

0 + 3

0 + 3

6

   II-2    IV-3

Слађана Цветић

1+ 0

4+1

6

 

Ученици са сметњама у развоју који су смештени у редовна одељења сагласно решењу Интерресорне комисије

 

Разреди

Број ученика

1-1

2

1-2

 

3-1

1

3-2

 

4-1

2

5-2

2

6-2

1

7-1

 

7-2

1

 

РИТАМ РАДА И РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА

 

  МАТИЧНА ШКОЛА

 

ЧАС

 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

ПОПОДНЕВНА СМЕНА

ПРЕЧАС

 

7.00-7.45

12.15-13.00

1.

 

7.50-8.35

13.10-13.55

 

2.

8.40-9.25

14.00-14.45

 

3.

9.45-10.30

15.05-15.50

 

4.

10.35-11.20

15.55-16.40

 

5.

11.25-12.10

16.45-17.30

 

6.

12.15-13.00

17.35-18.20

 

7.

13.10-13.5

18.25-19.10

 

 

           РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА ДОЊА ШКОЛА

 

ЧАС

 

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА

1.

 

7.30-8.15

 

2.

8.20-9.05

 

3.

9.20-10.05

 

4.

10.10-10.55

 

5.

11.05-11.50

 

6.

11.55 – 12.45

 

Распоред смена:

Настава у Доњој школи одржава се увек пре подне.

 

Распоред смена:

 

 

РАСПОРЕД ПРОМЕНЕ СМЕНА

И БРОЈ НАСТАВНИХ ДАНА

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ

 

 

од

 

до

број

наставних дана

3.09.

28.09.

 

20

1.10.

26.10.

20

 

29.10.

30.11.

 

23

3.12.

31.12.

21

 

9.01.

        31.01.

 

17

18.02.

22.03.

25

 

25.03.

25.04.

 

24

6.05.

31.05.

20

 

3.06.

14.06.

 

10

 

86

94

 

Дани отворених врата:

 

21.9.2018.

19.10.2018.

23.11.2018.

21.12.2018.

24.1.2019.

22.2.2019.

22.3.2019.

18.4.2019.

24.5.2019.

 

6.6.2019.

 

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

 

 

Име и презиме

 

Одељење

Слободна активност, изборна и додатна настава

Руковођење

стручним органима

Светлана Јовановић

I-1

Допунска,Грађанско, драмска и  рецитаторска секција

Стручно веће учитеља

Светлана Савковић

I-2

Допунска настава,  фолклор

 

Драгана Иванчевић

II-1

Допунска, Народна традиција грађанско вас.   Рецитаторска секција

Тим за стручно усавршавање

Снежана Вићовац

III-1

Допунска,  Од играчке до рачунара, математичка и драмска секција

 

Данијела Ескић

III-2

Допунска, Од играчке до рачунара,  ритмика и грађанско васпитање

Одељењско веће млађих разреда  

Мика Милојевић

IV-1

Допунска,додатна,   грађанско, Народна традиција

 

Снежана Антонијевић

IV-2

Допунска, додатна, Народна традиција,хор

Тим за безбедност

Марија Живановић

I-3   III-3

Допунска,  Од играчке до рачунара, математичка и фолколорно-ритмичка сек

Дечји савез

Слађана Цветић

II-2   IV-3

Допунска, додатна, Од играчке до рачунара и литерарно-рецитаторскасек.

 

 

 

 

 

 

ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ

 

Име и презиме

раз.стареш. и предмет

  одељење

слоб. акт. и додатна нас.

руковођење стр.органима

Весна Јовановић

7-1 Српски језик

 

5-1 5-2 7-1 7-2

Допунска, додатна, рецитаторска и литерарна секција

Стручно веће друштвено-језичког подруч

Силвана Лесковац

8-2 Српски језик

8-1, 8-2, 6-1, 6-2

Допунска, додатна, и драмска секција

Тим за летопис

Ивана Ћосић

Енглески језик

1-4 р.

Допунска настава

Тим за инклузивну наставу

Јелена Милосављевић

5-1 Енглески језик

5-8. р

Допунска, додатна

Тим за проесионалну оријентацију

Јасмина Матовић

 Ликовна култура

 

5-1, 7-2,   7-1 8-1

 

Ликовна секција

 

Марија Гајић-Цвјетићанин

Ликовна култура

 6-1, 6-2

Цртање,сликање и вајање, 6р

 

Иван Сарић

Музичка култура,

5-8. р

 

Хор – секција

Хор и оркестар

 

Јасминка Лалић

Историја

5-8.  р

Додатна настава

 

Никола Ристески

Географија

7-1  

8-1 8-2

Додатна настава

Тим за екологију

Данијела Михаиловић

Географија

5-1 5-2 6-2 6-1 7-2

Додатна настава

Тим за школско развојно планирање

Немања Ескић

8-1 Физика

Математика

Техничко

6-1 8-1 6-2

5-1 8-1 5-2

8-1

Допунска и додатна настава

Тим за професионалну оријентацију

Немања Животић

Математика

8-2 7-1 6-2 6-1 7-2

Допунска и додатна настава

 

Аница Трајковић

7-2 Биологија

5-8 р

Додатна настава

Струч. веће за природно-матема.подручја

Марија Ковачевић

Хемија

7-8 р

Допунска и додатна настава

 

Јелена Ђурђевић

 Техничко и информатичко обра.

Техника и технологија

6-1, 6-2, 7-2

 

5-6

Техничка секција

 

Мила Миленковић

Физика

Техничко

8-27-1 7-2

8-2

Допунска, додатна

Техничка секција

 

Милош Војновић

 Изабрани спорт

 7-1 7-2 8-1 8-2

Спортска секција

 

Ана Каралеић

Физичко васпитање

 

5-8

Спортска секција

 

Тања Мојсиловић

Француски језик

8-1 5-2 6-1 6-2 7-1 7-2

Допунска и додатна настава

Одељењско веће старијих разреда

Милорад Ђорђевић

5-1 Информатика и рачунарство

5-8

 

Информатичка секција

 

Биљана Петковић

Француски језик

8-2   5-1

Додатна настава

 

Игор Степановић

Верска настава

1-8 р.

 

 

Мирјана Ратковић

Ликовна култура

5-2, 8-2

Цртање,сликање и вајање 5.р

  

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ

 

Редни

број

АКТИВНОСТ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1.

Прво полугодиште

 

3.9.2018. године -31.1.2019.

2.

Пријем ученика у школу од стране директора и одељењских старешина

3. септебар 2018. године

3.

Обележавање Европског дана језика

26.септембар 2018.

4.

 

Обележавање Дечије недеље

    Oктобар 2018. године

5.

I класификациони период

8.новембар 2018. године

6.

Дан просветних радника

 8. 11. 2018. године

7.

Прослава Нове године

Последња недеља децембра

8.

Крај првог полугодишта

31.1. 2019.године

9.

Зимски распуст

1. 2. 2019. године  14.2.2019. године

 

10.

Друго полугодиште

18. 2. 2019. године  до

31. 5. 2019. – осми разред и до

  14. 6. 2019. године  – остали разреди

11.

Школска слава - Свети Сава

  27. 1. 2019. године

12.

III класификациони период

11. април  2019. године

13.

Општинско такмичење из географије у нашој школи

Март 2019.

14.

Прослава 8.марта

Март 2019.

15.

Дан школе

25.  март 2019.

16.

Пролећни распуст

30. 4. 2019.  3. 5. 2019. године

17.

Пролећни крос – спортски дан

Мај 2019.

18.

Матурско вече ученика 8. разреда

Мај – јун 2019.

19.

Припремна настава за ученике осмог разреда

 Фебруар – јун 2019. године

20.

Подела књижица и сведочанстава

I полугодиште 31. 1.2019. године

II полугодиште

-28. 6. 2019. године

21.

Летњи распуст

14. 6. 2019.  – 31. 8. 2019. године

22.

Излети, екскурзије, рекреативна настава

мај – надокнада

23.

Разредни испити

По договору и потреби

24.

Поправни испити

По договору и потреби